ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

វគ្គព័ត៌មានកីឡា ក្នុងកម្មវិធី សន្ទនាពេលព្រឹក របស់ភីអិនអិន នឹងបន្ថែមម៉ោងរហូត ដល់៣០នាទី

២៦ សីហា ២០១៧

ចាប់ពីខែកញ្ញា តទៅ «កម្មវិធីសន្ទនាពេលព្រឹក» ដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ ចាប់ពីម៉ោង ៦:០០ ដល់ ៩:០០ព្រឹក របស់ភីអិនអិន នឹងធ្វើការផ្សាយបន្ថែមម៉ោង សម្រាប់វគ្គព័ត៌មានកីឡារហូតដល់ ៣០នាទី ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០នាទី រហូតដល់ម៉ោង ៩:០០ព្រឹក។ ការបន្ថែមម៉ោងផ្សាយ ចំពោះព័ត៌មានកីឡានេះ គឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកស្នេហាវិស័យកីឡា ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃ ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ហើយក៏ដើម្បីចូលរួមចំណែក លើកស្ទួយវិស័យកីឡាផងដែរ។ 

 

 

 

ព័ត៌មានកីឡារបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ភីអិនអិន តែងតែផ្តល់ជូនទាំងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាក្នុងប្រទេស អន្តរជាតិ រួមនឹងបទយកការណ៍ស្តីពីកីឡាផ្សេងៗទៀត ដែលប្រកបដោយគុណភាព រូបភាពច្បាស់ល្អ បូកផ្សំនឹងការអត្ថាធិប្បាយពោរពេញដោយជំនាញរបស់ក្រុមពិធីករកីឡា ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ វិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ ចំពោះវិស័យកីឡា។ 

 

ក្រៅពីព័ត៌មានកីឡា ស្ថានីយទូរទស្សន៍ភីអិនអិន ក៏បានផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលសុទ្ធសឹងតែមានប្រភពច្បាស់លាស់ គួរឲ្យទុកចិត្តបាន ដូចជា ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត៕

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.