ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រឿង «ពស់កេងកង»

៣០ មិថុនា ២០១៧

ពស់កេងកង៖  ត្រូវបានផលិតឡើងវិញជារឿងភាគ និងត្រូវចែកចេញជាពីរវគ្គ ដោយវគ្គទីមួយត្រូវបានរក្សាទម្រង់ដើមទាំងស្រុង មានចំនួន១២ភាគ ចំណែកវគ្គទីពីរមានចំនួន២៦ភាគ។  ក្រុមការងារផលិតក៏បានសហការគ្នាយ៉ាងល្អ  និងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញមកពីបីប្រទេសផ្សេងគ្នាដូចជា៖ ប្រទេសកាណាដា ហ្វីលីពីន និងកម្ពុជា។

 


ផ្សាយជូនទស្សនា៖ នាពេលឆាប់ៗនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍PNN

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.