ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រឿង «អ្នកម្តាយខ្លា»

២២ ឧសភា ២០១៧

រឿងអ្នកម្តាយខ្លា៖ គឺជាភាពយន្តដែលបានអប់រំពីសង្គមគ្រួសារ សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការបង្រៀន និងអប់រំកូនយ៉ាងតឹងរឹង ហើយព្យាយាមកំណត់គោលដៅ និងប្រើសិទ្ធអំណាចជាម្តាយដើម្បីគាបសង្កត់ ទៅលើកូនរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកម្តាយធ្វើ បែរជាប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តកូន និងធ្វើឲ្យកូនរឹតតែមានអារម្មណ៍មិនចូលចិត្ត និងស្អប់ម្តាយខ្លាំងឡើងទៅវិញ។

 

 

 

តួឯក៖ Michelle Yim និង Sharon Chan

 

ផ្សាយជូនទស្សនា៖ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ វេលាម៉ោង១១-១២ ថ្ងៃត្រង់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.