ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

រឿង «និស្ស័យកម្មព្រះភូម»

២០ មេសា ២០១៧

រឿងនិស្ស័យកម្មព្រះភូម៖ ភាពយន្តភាគបង្ហាញពី ភាពសាវារបស់បុរសម្នាក់ ដែលធ្វើឲ្យនារីឈឺចិត្តរហូតដល់ស្លាប់។ ទោះបីជាបែបណា វិញ្ញាណរបស់នាងនៅតែមិនទៅចាប់ជាតិ រង់ចាំសងសឹកអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យនាងឈឺចិត្ត ប៉ុន្តែ អំពើអាក្រក់ នៅតែមិនអាចយកឈ្នះ អំពើល្អបានដដែល។ 

 

 

តួឯក៖ Tik Jesadaporn Pholdee និង Rita Sririta Jensen

 

ផ្សាយជូនទស្សនា៖ ថ្ងៃចន្ទ-សៅរ៍ វេលាម៉ោង៦-៧យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN

 

សូមទស្សនាឈុតខ្លីៗ

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.