ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

រឿងភាគថៃ «ហ្គេមស្នេហា»

២០ មីនា ២០១៩

«ហ្គេមស្នេហា» តម្រូវអោយកញ្ញា Taew សម្តែងជាតួឈ្មោះ (Chanouk) ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោក James Jirayu សម្តែងជាតួឈ្មោះ (Lakkhanai) រស់នៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ Chanouk និងទទួលបាន​ការបណ្តុះបណ្តាលរៀនសូត្រ នឹងត្រូវបានលោក Thawat ដែលជាឪពុករបស់Chanouk លើកអោយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រប់​នៅក្រុមហ៊ុន ទើបChanouk មានចិត្តច្រណែន​នឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះនាងមិនចូលចិត្ត Lakkhanai ស្រាប់។

មានពេលមួយ Lakkhanai ព្រមជួយដោះស្រាយរឿងធំមួយអោយChanouk ដោយត្រូវរៀបការជាមួយគ្នា ដើម្បីកែបញ្ហាដែលកើតមានឡើងចំពោះ Chanouk ។ តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានជា Lakkhanai ព្រមជួយ Chanouk ដោយការរៀបការបែបនេះ?

ចាក់ផ្សាយ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ 
វេលាម៉ោង៖ ៦:០០ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ ហើយក៏នឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ វេលាម៉ោង ១០:៣០នាទីយប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន

តួសម្តែង៖ Taew & James Jirayu

ទស្សនាឈុតខ្លីសូមចុច៖ 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.