ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធី PNN Showcase 2017

២៨ មីនា ២០១៧

ស្ថានីយទូរទស្សន៍PNN បានរៀបចំកម្មវិធី PNN SHOW CASE 2017 ដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីគម្រោងរៀបចំចាក់ផ្សាយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

 

 

បច្ចុប្បន្ននេះ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ភីអិនអិន បាននិងកំពុងនាំយករឿងភាគ លំដាប់លេខមួយពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ TV3 នៃប្រទេសថៃ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ TVB ហុងកុង ព្រមទាំងសហការជាមួយបណ្តាផលិតកម្មល្បីៗជាច្រើន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផលិតរឿងភាគខ្មែរ។

 

 

 

ក្នុងនោះដែរ កម្មវិធីព័ត៍មាន និងកម្មវិធីកម្សាន្តរបស់ភីអិនអិន សព្វថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយមានធនធានមនុស្ស ដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីរៈច្បាស់លាស់ ក្នុងការផលិតកម្មវិធី។ 

 

 

 

 

ជាការពិត ស្ថានីយទូរទស្សន៍ភីអិនអិន ទើបតែដំណើរការបាន ជាងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែសមិទ្ធិផលដែលទទួលបានគឺ ភីអិនអិន ក្លាយជាស្ថានីយទូរទស្សន៍ ដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ឈានមុខគេមួយ នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៕ 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.