ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

រឿងភាគបុរាណ TVB រឿង «យុទ្ធសិល្ប៍ស៊ុនអ៊ូខុងវគ្គ២»

១៩ តុលា ២០១៨

បង្ហាញជូននូវវគ្គទីពីរជាបន្តទៀត ដោយសាច់រឿងបានបង្ហាញពី​ដំណើរផ្សងព្រេង​របស់ ព្រះសង្ឃថាំង ចេង ទៅកាន់ស្រុកកំណើរ​របស់ខ្លួននៅក្រុងឆាងអាន ដោយសារតែព្រះសង្ឃថាំង ចេង បានយល់សុបិន្ត​ឃើញស្រុកកំណើត​របស់ខ្លួនមានគ្រោះមហន្តរាយ ដែលត្រូវបានបំផ្លាញ​ពីស្វាធំមួយក្បាល។

បន្ទាប់ពីក្រោកពីដំណេក ព្រះសង្ឃថាំង ចេង បានយល់ច្បាស់ថា​នេះគឺជាហេតុអាក្រក់ ក៏ប្រាប់ទៅដល់សិស្សទាំងបីនាក់​ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើត​របស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះ​ក្រុងឆាងអាន។ ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងឆាងអាន​របស់ព្រះសង្ឃថាំងចេង និងសិស្សពិតជាវែងឆ្ងាយ និងបានជួបឩបសគ្គច្រើន។ តើពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះក្រុងឆាងអានបានដែរទេ? តើបញ្ហាអ្វីខ្លះបានរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរមួយនេះ? 

ចាក់ផ្សាយ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៖ ១៧:០០ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ-សុក្រ បន្ទាប់ពីរឿង «នារីទឹកខ្មេះ»៕
តួសម្តែង៖ Benny Chan សម្តែងជា ស៊ុន អ៊ូខុង
Kwong Wah សម្តែងជា ថាំង ចេង 
Wayne Lai សម្តែងជា ជ្រូកប៉ាជេ 
Evergreen Mak សម្តែងជា សាជេ 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.