ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

3AM សម្រាប់ខែតុលា​គ្រាន់តែឃើញ​វីដេអូខ្លី​ព្រឺសម្បុរ​មុនបាត់​ទៅហើយ

០៥ តុលា ២០១៨

កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ​ទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយ​ពីរឿងរាត្រីលស់ព្រលឹង 3AM ចំនួនបួនវគ្គ ដែលវគ្គនីមួយៗ​ធ្វើអោយទស្សនិកជន​ជក់ចិត្ត កាន់តែខ្លាច កាន់តែចង់ទស្សនា។ 

ដោយឡែកក្នុងខែតុលានេះ​ទស្សនិកជន​នឹងបានទស្សនា​រឿងរាត្រីលស់ព្រលឹង3AM ជាមួយវគ្គដ៏គួរអោយព្រឺព្រួច​ចំនួនបួនរឿងបន្ថែមទៀត​មានដូចជា រឿងផ្ទះលេខ៣០៣ ចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៦ តុលា ២០១៨ រឿង ខ្មោចទារសន្យា ចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៣ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ រឿង វិញ្ញាណសងសឹក ចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី២០ តុលា ២០១៨ និងរឿង មនុស្សលើកសព ចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៧ តុលា ២០១៨

រាត្រីលស់ព្រលឹង3AM ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង១០:០០-១១:០០យប់ នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង៤:០០-៥:០០ល្ងាច នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន៕ 

ទស្សនាឈុតព្រឺព្រួចសូមចុច៖ 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.