ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

រឿងភាគថៃ «កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គប្រជែងស្នេហ៍»

១៧ កក្កដា ២០១៨

រឿងកាមទេពស្នេហ៍ វគ្គប្រជែងស្នេហ៍ រៀបរាប់ពីយុទ្ធនាការស្វែងរកគូ ដោយសារតែ Karageade (Nichari) បានសន្យាជាមួយមិត្តក្នុងក្រុមកាមទេពផ្សេងទៀត ថានឹងរកគូអោយបានក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំ ដើម្បីទទួលបានលុយជាងបីម៉ឺនដូល្លារ។ បន្ទាប់ពីបានសន្យារួចហើយ Karageade ក៏ពិបាកចិត្តខ្លះដែរ ដោយសារតែមិនដឹងថាតើត្រូវរកគូដោយវិធីណា។ ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អនាងក៏បានជួបជាមួយបុរសសង្ហាម្នាក់គឺ Daniel (Indy Intad) ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានលង់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក។

Daniel គឺជាប៉ូលីសអន្តរជាតិសម្ងាត់ម្នាក់ ដែលបានបញ្ជូនមកស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកជនឧក្រិដ្ឋដែលបាននាំស្រីៗយកទៅលក់នៅប្រទេសបារាំង ហើយបុរសសង្ហារម្នាក់នេះក៏បានលាក់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួន ព្រោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជន សូម្បីតែKarageade ក៏ត្រូវបានលាក់ពីរឿងនេះដូចគ្នា។ តើបន្ទាប់ពីKarakeadeបានដឹងពីរឿងនេះ នាងនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណា? នៅស្រឡាញ់ឬក៏បញ្ឈប់? 

ចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៩:០០-១០:០០យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-ពុធ។
តួសម្តែង៖ Nichari សម្តែងជាមួយ Indy Intad

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.