ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

អបអរសាទរ​ដល់អ្នកឈ្នះ​ទាំងប្រាំនាក់​ពីការឆ្លើយសំនួររឿង «ហ្លួងព្រះស្តេចកន»

២០ មិថុនា ២០១៨

ទីបំផុតទៅ ភីអិនអិន​បានស្វែងរក​អ្នកមានសំណាង​ទាំងប្រាំនាក់​ឃើញហើយ​ដោយការឆ្លើយសំនួរ​យករង្វាន់ពី រឿង​«ហ្លួងព្រះស្តេចកន»
អ្នកដែលឈ្នះទាំងប្រាំនាក់មានដូចជា ហម ចរិយា, Srey Da, Leakhena Koem Singsey, Longdy Sokuntheary, DiAn Socheat។ 

អ្នកទាំងប្រាំនាក់នេះ អាចទៅទទួលរង្វាន់នៅទីតាំងវាលព្រះមេរុ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំបែកឯតទគ្គកម្មក្រមាវែងជាងគេលើពិភពលោក នាថ្ងៃទី ២២ ២៣ ២៤ ខែមិថុនា ចន្លោះម៉ោង៤:០០-៦:០០ល្ងាច។ 
ទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០៨១ ៥៦ ២៩ ៥៦។

តាមដានរាល់ការផុស និងរាល់សកម្មភាពថ្មីៗពីភីអិនអិនតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុគ
https://www.facebook.com/PNNDramaFanClub ឬ https://www.facebook.com/PNNTVCambodia ឬ គេហទំព័ររបស់ភីអិនអិន www.pnn.com.kh៕ 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.