ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

ប្លែកណាស់ពេលនេះ រដឺនទាំងពីរប៉ះគ្នាហើយ គឺ​ ឃុង ឃុយ និង ចេន សាយចៃ !!!

២០ មីនា ២០១៧

កម្មវិធី AnchorFunZoneConcert ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ ១០ យប់

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.