ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

បទ "សេ្នហ៍ឆ្លងវេហា" ច្រៀងដោយលោក ម៉ៅ ហាជី

០៤ ធ្នូ ២០១៧

កម្មវិធី #តន្រ្តីPolyGold មានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ វេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង 7:00 ល្ងាច នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.