ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ចង់ដឹងទេថា! ខ្សែជីវិតរបស់ លោកអាឡិចហ្សូរ៉ា បន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីរៀបហុងស៊ុយហើយទៅជាយ៉ាងណា?

២០ ​វិច្ឆិកា ២០១៧

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

 

1 - វគ្គ១

 

2 - វគ្គ២

 

3 - វគ្គ៣

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.