ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

មកមើលតួសម្តែងក្នុង រឿង«សូផាត»​ បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ បន្តិចមើល

១៥ ​វិច្ឆិកា ២០១៧

កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ នឹងមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ នាទីព្រឹក។

 

1 - វគ្គទី១

 

2 - វគ្គទី២

 

3 - វគ្គទី៣


រឿងសូផាត មានចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ - ពុធ ម៉ោង៧ៈ៥០ ដល់ម៉ោង៩យប់

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.