ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោកអ្នកដឹងទេថា ពណ៌ផ្ទះ ពណ៌អគារ របស់លោកអ្នក មានឥទ្ធិពលទាក់ទងនឹងហុងស៊ុយ

២៥ តុលា ២០១៧

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នឹងមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

 

 

1 -  ទិសខាងកើតធាតុឈើ គួរលាបពណ៌អ្វី? ហាមដាច់ខាតពណ៌ស ឬពណ៌ទឹកប្រាក់

 

2 - តើផ្ទះរបស់អ្នកបែរមុខទៅទិសខាងណា ហើយត្រូវនឹងធាតុអ្វី ត្រូវលាបពណ៌អ្វីទើបល្អ

 

3 - មើលទិសផ្ទះតាមតារាសាស្រ្ត

 

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នឹងមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.