ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

មកមើលការបង្ហាញទេពកោសល្យពី យ៉ាយ៉ាទី២ រឺ នាងល្អហួស​ កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍

២៥ តុលា ២០១៧

កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ នាទីព្រឹក

 

1- ការបង្ហាញទេពកោសល្យពី យ៉ាយ៉ាទី២

 

2 - យ៉ាយ៉ាទី២ និយាយពីបំណងប្រាថ្នារបស់នាងទៅថ្ងៃអនាគត

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.