ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

បទចម្រៀងពិរោះៗពី Pao Ploy​​​ និង Shutter (អតីត,ខាំផែង,និស្ស័យ IT,ក៏ព្រោះហេតុអ្វី)

១៧ តុលា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1- អតីត ដោយ​ Pao Ploy​​​ និង Shutter

 

2 - ខាំផែង ដោយ Pao Ploy

 

3 - និស្ស័យ IT ដោយ Pao Ploy

 

4 - ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ដោយ Shutter

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.