ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

បទ«រៀបការទៅអូន» ពីលោក ប៉ែន សារ៉ាវ លំនាំបទចម្រៀងក្នុងរឿងព្រះម៉ែនាគរាជ

១៧ តុលា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1 - រៀបការទៅអូន ដោយ លោក ប៉ែន សារ៉ាវ លំនាំបទ (រឿង "ព្រះម៉ែនាគរាជ")

 

2 - សមមុខ ដោយ លោក ប៉ែន សារ៉ាវ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.