ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រឿង TVB «ស្នេហានារី Office សម័យថ្មី»

០៩ តុលា ២០១៧

រឿង «ស្នេហានារី Office សម័យថ្មី» គឺជាភាពយន្តដែលបង្ហាញពីស្រី្តដែលពោរពេញទៅដោយភាពអង់អាច រឹងមាំ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំ ដោយមិនចេះធ្វើម្ញិកម៉្ញក់ គិតខ្វាយខ្វល់ពីរឿងគូស្រករ ឬស្នេហាអ្វីទាំងអស់។ តើពួកគេនឹងមានអ្នកដែលអាចយកឈ្នះចិត្ត និងបេះដូងបានដែរទេ? ទាំងអស់នេះនឹងលាតត្រដាងទាំងស្រុងក្នុងរឿង ស្នេហានារី Office សម័យថ្មី។ 

 

 

តួសម្តែង៖ Jessica Hsuan (Molly) , Natalie Tong (Cherry) , Frankie Lam (Gordon) , Vincent Wong (Saving)

 

ផ្សាយជូនទស្សនា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១២ ដល់ម៉ោង ១រសៀល។ 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.