ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ការទស្សន៍ទាយពីការងារ ឲ្យស្របទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

០៤ តុលា ២០១៧

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

 

1 - ការទស្សន៍ទាយរាសី ឲ្យត្រូវតាមធាតុ

 

2 - រកស៊ីអ្វីដើម្បីអោយត្រូវនឹងធាតុរបស់ខ្លួន

 

3 - សំរាប់ប្រិយមិត្តដែលមានធាតុដី និង ធាតុមាស 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.