ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

សិល្បករ-ការនីខ្មែរ ច្រៀងរួមគ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំ

២៩ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន។

 

1 - ក្រមុំឆឺតឆាយ

 

2 - ក្រមុំញ៉េវញាវ

 

3 - ក្រមុំរាំលក

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.