ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

អោយអូនភ្លេចបង ដូចភ្លេចដកដង្ហើម ដោយកញ្ញាទេពបូព្រឹក្ស

១៣ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1 - អោយអូនភ្លេចបងដូចភ្លេចដកដង្ហើម

 

2 - Girl Loy 

 

3 - ផ្លូវជីវិត

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.