ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយលោក ងួន ចាន់ដេវីត ក្នុងកម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

១៣ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1 - ខ្ញុំចង់ដើរលេង

 

2 - DJ វត្តរំដួល

 

3 - មនុស្ស្​ស្រីដែលខ្ញុំស្រលាញ់

 

4 - ពាក្យបីម៉ាត់

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.