ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ចង់ដឹងថា​​ លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដែលកំពុងប្រើល្អ ឬអាក្រក់? កម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ របស់PNN នឹងបង្ហាញអំពី ហុងស៊ុយលេខទូរស័ព្ទ

១៣ កញ្ញា ២០១៧

 

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

 

1 - លេខទូរស័ព្ទបែងចែកតាមហុងស៊ុយហេងសំណាង មន្តស្នេហ៍ និងពិឃាត

 

2- លេខសំណាង លេខគ្រោះថ្នាក់ លេខចម្រុងចម្រើន

 

3 - លេខការេមិនមែនសុទ្ធតែល្អ វាតំរូវតាមមនុស្ស ឯការរកស៊ីក៏ដូចគ្នា វាតំរូវតាមធាតុ

កម្មវិធីកំសាន្ត ហុងស៊ុយ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.