ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

អាគារនីមួយៗមិនមែនចេះតែ ឌីហ្សាញសាងសង់ឡើយ តែវាធ្វើឡើងតាម ហុងស៊ុយពាណិជ្ជកម្ម

១១ កញ្ញា ២០១៧

 

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

 

1 - អាគារហុងស៊ុយពិតជាជោគជ័យ ខុសពីអាគារដែលបានសាសង់ដោយមិនគិតពីហុងស៊ុយ

 

2 - គេមិនធ្វើផ្លូវត្រង់ តែបែជាធ្វើផ្លូវកោងប្រកបដោយសិល្បៈ ហេតុអ្វី?

 

3 - ព្រោះតែកាក់សម្រាប់ចាយធ្វើខុស ទើបបាត់ហុងស៊ុយ ប្តូរកាក់ថ្មីគេស្គាល់កាន់តែច្រើន!

កម្មវិធីកំសាន្ត ហុងស៊ុយ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.