ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

អីយ៉ាអាឡិចហ្សូរ៉ា និងឌីសូនីតា ចេញពីក្នុងឡាន មកកូរដល់ស្ទីឌីយ៉ូ ស៊ីអារម្មណ៍ទៀត

០៤ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក

 

1 - វគ្គ១

 

2 - វគ្គ២ (បទចម្រៀងថ្មីពី ឌីសូនីតា #សន្យាInbox ពិរោះមិនធម្មតា)

 

3 - វគ្គ៣ (អាឡិចហ្សូរ៉ា និងឌីសូនីតា សំដែងរបាំសហសម័យ)

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.