ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

នារីក្នុងសុបិនបងគឺជារូបអូន បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា ចាក់ដោតពី នី រតនា

០៤ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZone ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន

 

1- នារីក្នុងសុបិនបងគឺជារូបអូន

 

2- លង់ហើយ

 

3- ចាក់អន្ទង់

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.