ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ឌីជេក្តិប ដាក់បីបទ កក្រើកឆាក #AnchorFunZone

០៤ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZone ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន

 

1 - ចំណេះ ជំនាញ

 

2 - ធ្មេញដែក

 

3 - ថើប

 

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.