ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

សើចរឹងពោះ ជាមួយការសម្តែងរបស់អ្នកនាង កាតុ និង រ៉ូលីន ក្នុងរឿង ម៉ាក់ធឺង

០៤ កញ្ញា ២០១៧

 

កម្មវិធី #AnchorFunZone ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន

 

- មេឃកំពុងភ្លៀងហើយ (Rolin)

 

- ឌឹបៗអ៊ូយ (Rolin)

 

- មកធ្វើអីបើមកមិនរាំ (Katok)

 

 

- ដឹងទេថាអូនចាំ? (Katok)

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.