ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

បទ ជិះកាត់ភ្លៀង និងពាក់បាត់ បកស្រាយដោយ Step

៣១ សីហា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

១ -​ ជិះកាត់ភ្លៀង

 

២ - ​ពាក់បាត់

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.