ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

តោះមកស្តាប់បទថ្មីរបស់កញ្ញា សុខ សីឡាលីន ក្នុងកម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

៣១ សីហា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

១ -​ ប្តីដែលអូនប្រាថ្នា 

 

២ - ស្នេហ៍ដល់ទីបញ្ចប់

 

៣ - Be strong

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.