ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ជើងចាស់កំពូលកូរ អ្នកនាងទូច ស្រីល័ក្ខ បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី​ #AnchorFunZoneConcert

៣១ សីហា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

១ -​ Beautiful sunday

 

២ -​ Khmer can do

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.