ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

កំពូលហុងស៊ុយ វត្តខុងមីងសាន នៃប្រទេសសិង្ហបូរី

២៤ សីហា ២០១៧

 

កម្មវិធី #ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង19៖00 ដល់ម៉ោង 19៖30នាទីយប់

 

1 - សាស្រ្តាចារ្យ ហុងឈួន

 

2 - អង្សារទិសលាភ

 

3 - យ័ន្តប៉ូយឃួយ

 

4 - អង្សារទិសខ្យល់ ស្រូបយកថាមពលពីភពផែនដី

 

5 - ទិសថ្នល់បុក

 

 

 

កម្មវិធីកំសាន្ត ហុងស៊ុយ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.