ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយតួអង្គសំខាន់ៗ នៃរឿងហ្លួងព្រះស្តេចកន ក្នុងកម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍

០៧ សីហា ២០១៧

 

កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក 

 

១ - Trailer ក្នុងរឿងហ្លួងព្រះស្តេចកន

 

 

២ - តួអង្គស្រីមានផលពិបាកអ្វីខ្លះ? ក្នុងការសម្តែង

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.