ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ហ្លួងព្រះស្តេចកន ក្នុងកម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍

០៣ សីហា ២០១៧

 

សូម្បីតែ#ស៊ីអារម្មណ៍ ក៏និយាយពីរឿង #ហ្លួងព្រះស្តេចកន ដែរ! ចង់ដឹងថាសប្តាហ៍នេះមានអ្វីដែលប្លែក កុំភ្លេចជួបជាមួយលោកចំរ៉ុង នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក

 

ទស្សនាឈុតខ្លីៗទាំងអស់គ្នា

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.