ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា របស់អ្នកនាងយក់ថិតរដ្ឋា #ស្មោះក៏បងក្បត់ក៏បង និងបទកន្តាក់អារម្មណ៍​ ពីរបទទៀត

០៣ សីហា ២០១៧

 

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

១ - ស្មោះក៏បងក្បត់ក៏បង

 

 

២ - ថាអត់គឺអត់

 

 

 

៣ - រាំម៉េចក៏បាន

 Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.