ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

នឹកបង៥០%ផង ច្រៀងដោយលោកអេនឌី នៅតែពិរោះមិនធម្មតា

០១ សីហា ២០១៧

 

បើនិយាយពីអ្នកដែលធ្លាប់មានស្នេហា កាលពីជាង១០ឆ្នាំមុន ប្រហែលជាស្គាល់បទនេះ ហើយក៏ជាហ្វេនផងក៏មិនដឹង! #នឹកបង៥០%ផង ច្រៀងដោយលោកអេនឌី នៅតែពិរោះមិនធម្មតា
<< កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក >>

 

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.