ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រៅពីបទចាក់ទឹកដូង មួយបទនេះ របស់យូរីក៏មិនធម្មតាដែរ ទាំងក្បាច់រាំ និងបទចម្រៀង សុទ្ធតែមិនធម្មតា

០១ សីហា ២០១៧

 

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.